Lịch học tháng 9

LỊCH HỌC THÁNG 09

HAPPYH CLUB

Địa chỉ: 147 Lê Sao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú                                

 Email: makeyourlifevn@gmail.com

ĐT: (08) 66 56 99 21 0906 823 819                                 Website:http://happyh.com.vn

 

Thứ 2 – 4 – 6

Thứ 3 – 5 – 7

YOGA

5h30 – 6h30

6h45 – 7h45

8h – 9h

9h15 – 10h15

10h30 – 11h30

5h45 – 6h45

7h – 8h

8h15 – 9h15

9h15 – 10h15

10h30 – 11h30

11h45 – 12h45

13h – 14h

14h – 15h

15h15 – 16h15

16h30 – 17h30

17h45 – 18h45

18h45 – 19h45

20h – 21h

11h45 – 12h45

13h – 14h

14h – 15h

15h15 – 16h15

16h30 – 17h30

18h – 19h

19h15 – 20h15

20h15 – 21h15

MASSAGE

TRỊ LIỆU

Tất cả các giờ trong tuần

·        Giảm cân nhanh

·         Giảm cân theo yêu cầu

Tất cả các giờ trong tuần

Đặt lịch hẹn trước để được tư vấn trực tiếp